Historia

Översten och arkitekten m m Fredrik Blom fick av Karl XIV Johan i uppdrag att, strax väster om Drottningberget, projektera och uppföra den paviljong som än i dag kallas Kungliga Borgen. Huvudbyggnaden blev färdig i maj år 1818. Till mittpartiet fogades två halvrunda flyglar. Av dessa var den ena kungens och den andra kronprinsens. Borgen var kungens rastplats där han ibland tillbringade flera veckor i följd. Det var härifrån som han och den militära ledningen hade den bästa utsikten och kunde leda manövrerna ute på Ladugårdsgärde.

Karl XIV Johan kröntes den 11 maj 1818. Redan dagen därpå höll han en stor trupprevy framför den nyuppförda Kungliga Borgen. Över taket spändes ett stort tält under vilket man kunde promenera. Ovanpå tältet fanns en kunglig krona och överst vajade unionsflaggan när konungen vistades där eller ute på Ladugårdsgärde. Samma afton gav kungen supé för diplomater, högre officerare och särskilt inbjudna. Under festligheterna spelade någon av regementenas musikkårer uppskattad taffel- och dansmusik. Musiken pågick långt in på natten.